Trainingen op taiko en de parallellen met organisaties

De studie over het functioneren van een slagwerkgroep en zeker een Japanse slagwerkgroep maakt van de sessie een gebeurtenis die makkelijk te volgen is en tegelijkertijd hoge eisen stelt aan de deelnemers. Wat is er voor nodig om van de uitvoering een succes te maken? Het gaat in dat geval niet zozeer over muzikaliteit als wel over het bewust zijn van eigen inzet en samenwerking.

De parallellen met processen in organisaties is eenvoudig te maken. In organisaties gaat het immers om vraagstukken rond leiderschap, effectiviteit van medewerkers, innovatiekracht, verantwoordelijkheid nemen en het functioneren van teams.

 

Doelstelling

Door middel van het uitvoeren van eenvoudige slagwerkoefeningen komen we tot een spontaan en geconcentreerd spel waarbij deelnemers meer inzicht krijgen in:

 • Wat er in mensen omgaat, wat ze beweegt en bezielt.
 • Negatieve en positieve houdingen die een natuurlijk en effectief ontwikkelingsproces kunnen verhinderen of versnellen.
 • De functie van fouten, fouten maken is een belangrijk deel van onze hele ontwikkeling, zelfs inzinkingen kunnen deel uitmaken van dit proces.
 • Leren zien en beschrijven zonder te oordelen, dingen te leren kennen zoals zij zich voordoen.
 • Leren vertrouwen op zichzelf, de bekwaamheid van eigen lichaam en geest.

 

Toewijding, eenvoud en samenspel

Naar aanleiding van eenvoudige trommel oefeningen behandelen we tijdens de trainingen een drietal principes.

Toewijding:

 • Bewust zijn
 • Kiezen

Eenvoud:

 • Luisteren
 • Spreken

Samenspel:

 • Volgen en leiden
 • Dialoog

 

Overige aandachtspunten

Naar aanleiding van de oefeningen besteden we verder aandacht aan:

 • Pro-actief zijn
 • Flexibiliteit in het volgen/leiden
 • Omgaan met innerlijke weerstanden
 • Duidelijkheid over de verwachtingen van leider richting volger
 • Het gesprek voortzetten op wat er al is
 • Creativiteit, verrijking, verdieping
 • Harmonie en gelijk gerichtheid / niet de nuance in de verschillen

 

Contactformulier

Inschrijfformulier Trainingen
Bezig met versturen