De Taiko

het ‘mitsudomoe’ symbool staat soms op de vellen van een Taiko geschilderd. Dit Symbool staat voor de verbinding tussen de hemel, de aarde en de mensheid.

Grootste Taiko…

De lesruimte, of, zoals we in Japan zeggen, Dojo, is ingericht met het meest unieke en uitgebreide Japanse slagwerkinstrumentarium van Europa, waaronder de Okedo ODaiko.

Deze kolos, met een gewicht van 275 kg, een lengte van twee en een halve meter en een doorsnede van bijna twee meter is de grootst bespeelbare Taiko in zijn soort buiten Japan.

De basisgedachte…

Taiko betekent ‘trommel’. Soms spreekt men van Daiko. Het woord Taiko en Daiko worden door elkaar gebruikt. Als het woord zelfstandig gebruikt wordt schrijft men ‘Taiko’, maar indien er een bijvoeglijk naamwoord voor staat  schrijft men ‘Daiko’. (Shime Daiko, O Daiko, Okedo Daiko etc.).

Soms staat op de vellen van een Taiko het ‘mitsudomoe’ symbool geschilderd.

Dit symbool staat voor de verbinding tussen de hemel, de aarde en de mensheid. De combinatie van deze drie elementen legt als het ware de verbinding tussen alles wat bestaat. Deze verbinding, waar ‘Ki’ en ‘eenheid’ samen komen, is voor veel Japanners de basisgedachte van het bespelen van de Taiko.

 

Ki…

Het Japanse woord Ki (気), wat van oorsprong van het Chinese ‘gi’ afstamt, betekent ‘levenskracht’ of geestelijke of spirituele energie. Vergelijkbaar met Tai Chi kun je zeggen dat de Taikospeler energie opbouwt, zijn krachten controleert, om deze vervolgens op de juiste manier weer af te geven.

 

De Geschiedenis van de Taiko…

De Taiko is door de eeuwen heen altijd belangrijk geweest in de Japanse cultuur. Hieronder vind je een uitleg waarom dat nu eigenlijk zo is.

  • Er zijn nog steeds veel Taiko’s te vinden in de tempels van Japan en deze worden nog vaak bespeeld op religieuze festivals en ceremonies.
  • Vele jaren geleden werd de Taiko gebruikt om signalen af te geven in de dorpen. Men zegt dat de grens van een dorp werd bepaald door de reikwijdte van de trommel. Hoe groter de trommel, hoe verder de grenzen van het dorp reikte.
  • Met eenvoudige ritmes wees men de bevolking op aankomend slecht weer zodat de mensen bijvoorbeeld hun gedroogde etenswaren binnen konden halen.
  • De Taiko werd gebruikt om de krijgers te motiveren en ze te begeleiden bij de lange tochten die ze maakten. Of ze werden gebruikt om bevelen te geven. Omdat de Taiko zo vanzelfsprekend was toonde de Japanse bevolking veel respect voor de Taiko. Het ging zelfs zover dat ze begonnen te geloven dat ze bewoond werden door een god. Daarom mochten op een geven moment alleen nog heiligen van de Shinto en Buddhistische religies de Taiko bespelen.

 

De Taiko vandaag de dag…

  • Er zijn meer dan 10.000 taikogroepen in Japan te vinden. Er zijn bronnen die beweren dat het er meer dan 17.000 zijn.
  • De trommels worden vandaag de dag op verschillende manieren bespeeld waaronder de nieuwe speelstijl zoals die door Tagayasu Den rond 1965 is ontwikkeld.
  • Ondanks de nieuwe ontwikkelingen en het feit dat de Taiko zich los heeft gewrikt van zijn diep religieuze en culturele achtergrond blijven Japanners, en gelukkig ook de westerlingen, diep respect tonen voor deze bijzondere trommels.
  • Vandaag de dag worden de echte Taiko’s nog steeds gemaakt van de beste houtsoorten zoals Zelkova of Keiyaki. Deze houtsoorten worden zeldzaam en de echte Taiko’s worden daarom steeds duurder. De beste trommels, gemaakt van het beste hout en gebouwd door Asano, zijn bijna onbetaalbaar geworden.